NIVI Analyse

Utredning av framtidig struktur for Fylkesmannen

NIVI har vunnet anbudskonkurranse om bistand til utredning av framtidig struktur og størrelse for Fylkesmannen. NIVI skal ivareta sekretariatsfunksjon for en prosjektgruppe i Kommunal- og moderniseringsdepartementet og det er oppnevnt en bredt sammensatt referansegruppe med deltakelse fra berørte departementer og embetene som skal følge utredningsarbeidet. Utredningen skal foreligge i juni 2016.

NIVI Analyse

Besøksadresse: Tollbugata 32, 8.etg. • Postadresse: Postboks 939 Sentrum 0104 Oslo

Geir Vinsand, mobil: 97 52 57 51, mail: gv@nivianalyse.no

Magne Langset, mobil: 47 83 02 95, mail: ml@nivianalyse.no