NIVI Analyse

Våre oppdragsgivere

1055982 84540624 - Version 2NIVI vektlegger åpenhet om hvem som er våre oppdragsgivere. NIVI gjennomfører oppdrag på vegne av enkeltkommuner, regionråd og fylkesmyndigheter i ulike deler av landet. NIVI gjennomfører også oppdrag for departementer og andre nasjonale aktører. Våre viktigste oppdragsgivere siden oppstarten i 2007 har vært: 

 • Kommunal- og moderniseringsdepartementet
 • Samferdselsdepartementet 
 • Klima- og miljøverndepartementet 
 • KS
 • Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
 • Statens strålevern 
 • Fylkesmannen i hhv. Nordland, Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal
 • Fylkeskommuner i bl.a. Nordland, Trøndelagsfylkene og på Agder 
 • Regionråd i alle deler av landet
 • Midtre Namdal Samkommune og Innherred Samkommune
 • Kommuner i alle deler av landet

NIVI Analyse

Postadresse: Solløkkaveien 73, 3233 Sandefjord

Geir Vinsand, mobil: 97 52 57 51, mail: gv@nivianalyse.no

Magne Langset, mobil: 47 83 02 95, mail: ml@nivianalyse.no