NIVI Analyse

NIVI-rapport 2007:1 Evaluering av interkommunalt samarbeid i Midt-Telemark.

NIVI rapport 2007 1 Evaluering av interkommunal samarbeid i Midt TelemarkUtarbeidet på oppdrag av Midt-Telemarkrådet. Av Jørund K Nilsen og Geir Vinsand.


I rapporten presenteres for det første en evaluering av styringssystemet for det interkommunale samarbeidet som helhet, herunder forholdet mellom den enkelte kommune, Midt-Telemarkrådet og de enkelte konkrete samarbeidstiltak. Den andre delen er en resultatevaluering av de konkrete interkommunale samarbeidstiltakene i Midt-Telemark. Hensikten er å frambringe kunnskap om hvordan samarbeidene fungerer i forhold til målsettingene.

NIVI-rapport 2007:2 Landsomfattende kartlegging av regionråd – status, utfordringer og endringsplaner.

NIVI rapport 2007 2 Landsomfattende kartlegging av regionraad status utfordringer og endringsplanerUtarbeidet på oppdrag av KS. Av Geir Vinsand og Jørund K Nilsen.


NIVI har gjennomført en landsomfattende kartlegging av regionråd og liknende samarbeidsorganer mellom kommuner. Målet med prosjektet har vært å fremskaffe en totaloversikt over alle regionråd i landet mht. forekomst, deltakelse og overordnede kjennetegn ved organisering. I forbindelse med kartleggingen er det sendt ut spørreskjema til politiske ledere og sekretariatsledere for å ta ytterligere rede på faktiske forhold. Det er også stilt spørsmål om erfaringer og endringsplaner.

NIVI Analyse

Besøksadresse: Tollbugata 32, 8.etg. • Postadresse: Postboks 939 Sentrum 0104 Oslo

Geir Vinsand, mobil: 97 52 57 51, mail: gv@nivianalyse.no

Magne Langset, mobil: 47 83 02 95, mail: ml@nivianalyse.no