NIVI Analyse

NIVI-rapport 2007:1 Evaluering av interkommunalt samarbeid i Midt-Telemark.

NIVI rapport 2007 1 Evaluering av interkommunal samarbeid i Midt TelemarkUtarbeidet på oppdrag av Midt-Telemarkrådet. Av Jørund K Nilsen og Geir Vinsand.


I rapporten presenteres for det første en evaluering av styringssystemet for det interkommunale samarbeidet som helhet, herunder forholdet mellom den enkelte kommune, Midt-Telemarkrådet og de enkelte konkrete samarbeidstiltak. Den andre delen er en resultatevaluering av de konkrete interkommunale samarbeidstiltakene i Midt-Telemark. Hensikten er å frambringe kunnskap om hvordan samarbeidene fungerer i forhold til målsettingene.

NIVI Analyse

Besøksadresse: Tollbugata 32, 8.etg. • Postadresse: Postboks 939 Sentrum 0104 Oslo

Geir Vinsand, mobil: 97 52 57 51, mail: gv@nivianalyse.no

Magne Langset, mobil: 47 83 02 95, mail: ml@nivianalyse.no