NIVI Analyse

NIVI-rapport 2008:1 Følgeevalueringsprosjektet: Med politikerne i front - effekter av robuste samarbeidsmodeller. Resultater fra første statusundersøkelse og forslag til oppfølging.

NIVI rapport 2008 1 Prosjektet Med politikerne i front statusundersokelseFebruar 2008.  Utarbeidet på oppdrag av KS. Av Jørund K Nilsen og Geir Vinsand.


Rapporten presenterer resultatene fra en innledende statusundersøkelse av fire regionråd som inngår i følgeevalueringen. Den innledende statusundersøkelsen består av en likeartet informasjonsinnhenting fra alle de deltakende regionrådene og omfatter følgende: En kartlegging av resultater og utfordringer i samarbeidet gjennom en felles spørreundersøkelse. En omverdenanalyse basert på telefonintervjuer blant rammesettere og samarbeidspartnere til regionrådene.

NIVI Analyse

Postadresse: Solløkkaveien 73, 3233 Sandefjord

Geir Vinsand, mobil: 97 52 57 51, mail: gv@nivianalyse.no