NIVI Analyse

NIVI-notat 2009:2 Undersøkelse blant nettverk og prosjekter i Knutepunkt Sørlandet.

NIVI notat 2009 2 Undersokelse blant nettverk og prosjekter i Knutepunkt SorlandetUtarbeidet på oppdrag av Kristiansand kommune i samarbeid med Knutepunkt Sørlandet. Av Jørund K Nilsen og Magne Langset.


I notatet presenteres en spørreundersøkelse rettet mot 10 nettverk i Knutepunkt Sørlandet. Hovedtemaene i undersøkelsen dreier seg om deltakernes erfaringer og syn på endringsbehov.

NIVI Analyse

Besøksadresse: Tollbugata 32, 8.etg. • Postadresse: Postboks 939 Sentrum 0104 Oslo

Geir Vinsand, mobil: 97 52 57 51, mail: gv@nivianalyse.no

Magne Langset, mobil: 47 83 02 95, mail: ml@nivianalyse.no