NIVI Analyse

NIVI-notat 2010:4 Evaluering av samarbeidet mellom regional stat og næringsliv i Vestfold, Buskerud og Oppland.

NIVI notat 2010 4 Evaluering av samarbeidet mellom regional stat og naeringsliv i Vestfold Buskerud og OpplandUtarbeidet på oppdrag av Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet. Av Magne Langset.

Prosjektet stat-næringsliv startet i Vestfold i 2000, i Oppland og Buskerud i 2006. Hovedtanken bak prosjektet er at staten og næringslivet gjennom dialog og bevisst samarbeid kan få til forbedringer og effektivisering av sine respektive virksomheter til felles beste. I alle tre fylkene koordineres arbeidet av en egen prosjektleder som er finansiert av Fylkesmannen. Notatet gir en evaluering av de eksterne prosjektdeltagernes oppfatning av prosjektet og hvilken verdi det har hatt for egen etat/organisasjon/bedrift å delta. Det er også gitt en vurdering av betydningen av prosjektet for samarbeidet mellom staten og næringslivet i fylket mer generelt.

NIVI Analyse

Postadresse: Solløkkaveien 73, 3233 Sandefjord

Geir Vinsand, mobil: 97 52 57 51, mail: gv@nivianalyse.no