NIVI Analyse

NIVI-notat 2010:5 Vertskommunesystem eller samkommune?

NIVI notat 2010 5 Vertskommune og samkommunemodellEgenskaper ved hovedmodeller for interkommunalt samarbeid om lovpålagte oppgaver. Utarbeidet på oppdrag fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag. Av Geir Vinsand.


Notatet inneholder en beskrivelse og en drøfting av to hovedmodeller for interkommunalt samarbeid om lovpålagte oppgaver. Det er tatt utgangspunkt i en tolkning av utfordringsbilde og aktuelle veivalg for kommunene. Drøftingen av modellene tar som utgangspunkt at kommunene har behov for å utvikle et mer forpliktende system for interkommunalt samarbeid om lovpålagte kjerneoppgaver. Notatet er ment som underlag til Fylkesmannens veiledning overfor kommunene og etablerte samarbeidsregioner i Sør-Trøndelag. Sekretariatsleder i Værnesregionen har fulgt arbeidet med utgangspunkt i pågående prosesser for å videreutvikle det interkommunale samarbeidet i Værnesregionen.

NIVI Analyse

Postadresse: Solløkkaveien 73, 3233 Sandefjord

Geir Vinsand, mobil: 97 52 57 51, mail: gv@nivianalyse.no