NIVI Analyse

NIVI Analyse og Urbanet Analyse 2010 Transnova - virkemiddelbruk og organisering.

Fellesrapport Urbanet og NIVI 2010 Evaluering av TransnovaEvaluering av prosjektfasen og anbefalinger om veien videre. Utarbeidet på oppdrag av Samferdselsdepartementet. Prosjektleder i NIVI: Jørund K Nilsen.

I rapporten belyses to hovedproblemstillinger: Er Transnova-prosjektet et velegnet tiltak for å bidra til å nå regjeringens målsetting om å redusere Norges klimagassutslipp? Hvordan bør Transnova innrettes og organiseres etter den treårige prøveperioden?

NIVI Analyse

Besøksadresse: Tollbugata 32, 8.etg. • Postadresse: Postboks 939 Sentrum 0104 Oslo

Geir Vinsand, mobil: 97 52 57 51, mail: gv@nivianalyse.no

Magne Langset, mobil: 47 83 02 95, mail: ml@nivianalyse.no