NIVI Analyse

NIVI-rapport 2010:5 Nasjonalt strålevernbarometer. Løpende opinionsundersøkelser.

NIVI rapport 2010 5 Nasjonalt stralevernbarometerUtarbeidet for Statens strålevern. Av Geir Vinsand.


Nasjonalt strålevernbarometer er et stående måleverktøy hvor formålet er å fremskaffe informasjon om befolkningens vurderinger av strålevernrelevante temaer. Barometeret skal bidra til mer systematisk kunnskap om befolkningens kjennskap og holdninger til beredskapsrelevante temaer. Det skal også bidra til økt kunnskap om Strålevernets omdømme og posisjon som samfunnsaktør og ansvarlig fagmyndighet i saker som gjelder strålevern og atomsikkerhet.

NIVI Analyse

Besøksadresse: Tollbugata 32, 8.etg. • Postadresse: Postboks 939 Sentrum 0104 Oslo

Geir Vinsand, mobil: 97 52 57 51, mail: gv@nivianalyse.no

Magne Langset, mobil: 47 83 02 95, mail: ml@nivianalyse.no