NIVI Analyse

NIVI Analyse og Urbanet Analyse 2010 Bedre og mer samordnet kollektivtransport i distriktene? Evaluering av KID-ordningen 2007-2009 (Urbanet rapport 17/2010)

Fellesrapport Urbanet og NIVI 2010 Evaluering av KID ordningenUtarbeidet på oppdrag av Samferdselsdepartementet. Prosjektleder i NIVI: Jørund K Nilsen.

Prosjektet er en evaluering av departementets insentivordning for å forbedre kollektivtransporten i distriktene, herunder spørsmål om ordningen har bidratt til en mer effektiv samordning av ressurser og virkemidler.

NIVI Analyse

Besøksadresse: Tollbugata 32, 8.etg. • Postadresse: Postboks 939 Sentrum 0104 Oslo

Geir Vinsand, mobil: 97 52 57 51, mail: gv@nivianalyse.no

Magne Langset, mobil: 47 83 02 95, mail: ml@nivianalyse.no