NIVI Analyse

NIVI-notat 2010:2 Evaluering av pilotkurset natur og kulturbasert nyskaping i Nord-Trøndelag.

NIVI notat 2010 2 Evaluering av pilotkurset natur og kulturbasert nyskapning i Nord TrondelagUtarbeidet på oppdrag av KS. Av Magne Langset og Jørund K Nilsen.

KS har tatt initiativ til en satsing for å inspirere, øke engasjementet og øke kompetansen i kommunene om lokal næringsutvikling. For å utvikle et kursopplegg som kan tilbys kommunene, ble det i perioden høst 2008 – vår 2009 gjennomført et pilotkurs i Nord-Trøndelag med kommunene Overhalla, Namdalseid, Leka, Steinkjer og Snåsa. I notatet gis det en evaluering av pilotkurset basert på intervjuer med deltakerne. Formålet med evalueringen var å gi KS grunnlag for å vurdere om kursopplegget eventuelt skulle videreutvikles og benyttes i andre deler av landet.

NIVI Analyse

Postadresse: Solløkkaveien 73, 3233 Sandefjord

Geir Vinsand, mobil: 97 52 57 51, mail: gv@nivianalyse.no