NIVI Analyse

NIVI-notat 2010:1 Strategier og tiltak for å styrke kommunenes miljøvernarbeid.

NIVI notat 2010 1 Strategier og tiltak for styrke kommunenes miljøvernarbeid forprosjektUtarbeidet på oppdrag av Miljøverndepartementet. Av Jørund K Nilsen og Magne Langset.


Hovedformålet med notatet er å peke på ulike strategier for å styrke kommunenes miljøvernkompetanse. Notatet er et forprosjekt som bidrag i en nasjonal mobiliseringsstrategi for styrket lokal miljøvernkompetanse.

NIVI Analyse

Besøksadresse: Tollbugata 32, 8.etg. • Postadresse: Postboks 939 Sentrum 0104 Oslo

Geir Vinsand, mobil: 97 52 57 51, mail: gv@nivianalyse.no

Magne Langset, mobil: 47 83 02 95, mail: ml@nivianalyse.no