NIVI Analyse

NIVI-rapport 2010:1 Fylkesinitiativ for økt samarbeid om barnevern i Sør-Trøndelag.

NIVI rapport 2010 1 Fylkesinitiativ for okt samarbeid om barnevern i Sør TrondelagUtarbeidet på oppdrag av Fylkesmannen i Sør-Trøndelag. Av Magne Langset og Geir Vinsand.


Med bakgrunn i vedtak i KS fylkesstyre i Sør-Trøndelag 6. november 2009 om behov for tiltak for et reorganisert og forsterket barnevern i Sør-Trøndelag, tok Fylkesmannen initiativ til en fylkesdekkende satsing på mer interkommunalt samarbeid. Fylkesinitiativet er særlig rettet mot de minste kommunene, men angår også etablerte interkommunale tjenester og øvrige kommuner i fylket som kan ha behov for en gjennomgang og styrking av dagens barneverntjeneste. Målsettingen er at alle kommuner skal oppfylle minimumskrav til kapasitet og kompetanse for å yte barnevernstjenester i tråd med barnevernloven. NIVI fikk i oppgave å tilrettelegge et felles kunnskapsgrunnlag for omstilling til mer robuste tjenester, herunder oversikt over utfordringer for barneverntjenesten, erfaringer fra interkommunale samarbeid og oversikt over aktuelle løsningsmodeller. Rapporten gir en oversikt over erfaringer med interkommunale barneverntjenester og en veiledning til kommuner som vurderer en interkommunal løsning, inkludert normer for dimensjonering av robuste tjenester.

NIVI Analyse

Postadresse: Solløkkaveien 73, 3233 Sandefjord

Geir Vinsand, mobil: 97 52 57 51, mail: gv@nivianalyse.no