NIVI Analyse

NIVI-rapport 2011:4 Medienes syn på Strålevernets informasjonsfunksjon i forbindelse med hendelsene i Fukushima.

NIVI rapport 2011 4 Medieundersokelse FukushimaUtarbeidet på oppdrag for Statens strålevern. Av Geir Vinsand.


Rapporten inneholder resultater fra en ekstern brukerundersøkelse om Strålevernets informasjonsaktivitet i forbindelse med hendelsene i Fukushima i dagene etter den 11.mars 2011. Det er gjennomført personlig intervju med 20 journalister fra ulike medier. Alle informantene hadde nær kontakt med Strålevernet i den aktuelle perioden. Informantene fordeler seg på syv ulike mediesegmenter, herunder TV, radio, nyhetsbyrå, nettredaksjoner, fagpresse, riks- og regionaviser.

NIVI Analyse

Besøksadresse: Tollbugata 32, 8.etg. • Postadresse: Postboks 939 Sentrum 0104 Oslo

Geir Vinsand, mobil: 97 52 57 51, mail: gv@nivianalyse.no

Magne Langset, mobil: 47 83 02 95, mail: ml@nivianalyse.no