NIVI Analyse

NIVI-rapport 2011:3 Fylkesmennenes arbeid med kommunal fornying og omstilling.

NIVI rapport 2011 3 Fylkesmennenes arbeid med kommunal fornying og omstillingUtarbeidet på oppdrag av Kommunal- og regionaldepartementet. Av Magne Langset og Geir Vinsand.


NIVI har gjennomført en analyse av fylkesmennenes arbeid med å bidra til fornying og omstilling i kommunene gjennom forvaltningen av skjønnsmidlene. Rapporten inneholder en tredelt analyse. Først kartlegges og analyseres trekk ved fylkesmannens forvaltningspraksis, herunder prioriteringer av midlene, organisering av arbeidet og oppfølging av kommunene som mottar midler. Deretter gjennomføres en nærmere kartlegging og vurdering av resultater på bestemte satsingsområder. Til slutt vurderes måloppnåelse av midlene i lys av KRDs retningslinjer for perioden 2005-2009.

NIVI Analyse

Besøksadresse: Tollbugata 32, 8.etg. • Postadresse: Postboks 939 Sentrum 0104 Oslo

Geir Vinsand, mobil: 97 52 57 51, mail: gv@nivianalyse.no

Magne Langset, mobil: 47 83 02 95, mail: ml@nivianalyse.no