NIVI Analyse

NIVI rapport 2012:6 Kommunesammenslutning Røyken og Hurum – muligheter og konsekvenser

Desember 2012. Utarbeidet på oppdrag av Røyken og Hurum kommuner. Av Jørund K Nilsen og Magne Langset. 

Hovedspørsmålene i rapporten er om en sammensluttet Røyken og Hurum styrker mulighetene for å møte dagens og fremtidens utfordringer for kommunene. I rapporten drøftes hvilke konsekvenser og muligheter en sammenslutning kan gi for kommunen som lokalpolitisk arena, tjenesteprodusent og samfunnsutvikler og kommunens økonomiske evne til å løse sitt samfunnsoppdrag

NIVI Analyse

Postadresse: Solløkkaveien 73, 3233 Sandefjord

Geir Vinsand, mobil: 97 52 57 51, mail: gv@nivianalyse.no