NIVI Analyse

NIVI-rapport 2012:3 Alternative forvaltningsretninger i Nord-Trøndelag.

NIVI rapport 2012 4 Alternative forvaltningsretninger i Nord TrondelagUtarbeidet på oppdrag av Fylkesmannen i Nord-Trøndelag i samarbeid med KS-Nord-Trøndelag og kommunene. Av Geir Vinsand og Magne Langset.N


Rapporten inneholder en analyse av utfordringsbildet for kommunene og alternative forvaltningsretninger i Nord-Trøndelag. Det gis en tolkning av både generelle utviklingstrekk i kommunesektoren og spesielle utviklingstrekk i kommuneforvaltningen i Nord-Trøndelag. Det er pekt på alternative geografiske strukturer i fylket, som kan gi grunnlag for forsterket interkommunalt samarbeid eller større generalistkommuner. Rapporten inneholder også en beskrivelse av mulige endringer i oppgavefordelingen, inkludert oppgaver som i dag løses av fylkeskommunen og regional statsforvaltning. Videre er det pekt på ulike former for oppgavedifferensiering for å ivareta småsamfunn i en spesiell geografisk situasjon. I arbeidet har NIVI forholdt seg til en styringsgruppe med deltakelse fra Fylkesmannen, KS Nord-Trøndelag og kommunene.

NIVI Analyse

Postadresse: Solløkkaveien 73, 3233 Sandefjord

Geir Vinsand, mobil: 97 52 57 51, mail: gv@nivianalyse.no