NIVI Analyse

NIVI-rapport 2012:3 Fylkespilot for å styrke plan-, miljøvern- og landbrukskompetansen i kommunene i Sør-Trøndelag.

NIVI rapport 2012 5 Fylkespilot Sor TrondelagGrunnlagsdokument. Utarbeidet på oppdrag av Fylkesmannen i Sør-Trøndelag i samarbeid med Sør-Trøndelag fylkeskommune og KS Sør-Trøndelag. Av Magne Langset og Geir Vinsand.

Sør-Trøndelag fylkeskommune, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag og KS Sør-Trøndelag har tatt initiativ til et fylkesdekkende pilotprosjekt for å styrke kommunenes kapasitet og kompetanse innenfor miljøvern, landbruk og planlegging, inkludert byggesak, kart og oppmåling. Rapporten gir et felles kunnskapsgrunnlag for denne satsingen. I arbeidet er det gitt prioritet til å dokumentere dagens kapasitets- og kompetansesituasjon, samt vurderinger av opplevd utfordringsbilde i kommunene. I arbeidet har NIVI vært i kontakt med alle kommunene i fylket og forholdt seg til en arbeidsgruppe med bred representasjon.

NIVI Analyse

Postadresse: Solløkkaveien 73, 3233 Sandefjord

Geir Vinsand, mobil: 97 52 57 51, mail: gv@nivianalyse.no