NIVI Analyse

NIVI Analyse og Urbanet Analyse 2012 Belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk.

Fellesrapport Urbanet og NIVI 2012 Belonningsordningen for mer kollektivtransport og mindre bilbrukForslag til ny innretning (Urbanet rapport 34/2012). Utarbeidet på oppdrag av Samferdselsdepartementet. Prosjektleder i NIVI: Jørund K Nilsen.

Følgende hovedproblemstillinger er belyst i evalueringen:

  • Hvilke effekter har de fireårige belønningsavtalene hatt så langt, i form av endret virkemiddelbruk eller redusert biltrafikk?
  • Hva kjennetegner organisering og prosessene knyttet til de langsiktige avtalene?
  • Er det behov for videreføring av Belønningsordningen?
  • På hvilke områder bør ordningen endres?

NIVI Analyse

Besøksadresse: Tollbugata 32, 8.etg. • Postadresse: Postboks 939 Sentrum 0104 Oslo

Geir Vinsand, mobil: 97 52 57 51, mail: gv@nivianalyse.no

Magne Langset, mobil: 47 83 02 95, mail: ml@nivianalyse.no