NIVI Analyse

NIVI Analyse og Urbanet Analyse 2012 Forslag til ny organisering av kollektivtilbudet i distriktene (Urbanet rapport 32/2012).

Fellesrapport Urbanet og NIVI 2012 Forslag til ny organisering av kollektivtransporten i distrikteneUtarbeidet på oppdrag av Samferdselsdepartementet. Prosjektleder i NIVI: Jørund K Nilsen


I rapporten drøftes mulige tiltak og alternativer for ny organisering av kollektivtransporten med sikte på å styrke forutsetningene for et bedre kollektivtilbud i distriktene.

NIVI Analyse

Postadresse: Solløkkaveien 73, 3233 Sandefjord

Geir Vinsand, mobil: 97 52 57 51, mail: gv@nivianalyse.no