NIVI Analyse

NIVI-rapport 2012:2 Revidert status for interkommunalt samarbeid i Nord-Trøndelag.

NIVI rapport 2012 2 Revidert status for interkommunalt samarbeid i Nord TrondelagUtarbeidet på oppdrag av Fylkesmannen i Nord-Trøndelag i samarbeid med KS Nord-Trøndelag og kommunene. Av Geir Vinsand og Magne Langset.


NIVI har gjennomført en kartlegging av det formelle interkommunale samarbeidet i alle kommuner i Nord-Trøndelag. Kartleggingen har form av en totalkartlegging og bygger i hovedsak på samme metodikk som ble brukt i en tilsvarende kartlegging i 2008. I kartleggingen er det lagt vekt på å beskrive status for oppfølging av samhandlingsreformen med vekt på etablerte samarbeidsstrukturer og felles tjenesteutvikling innenfor kommunehelsetjenesten. Det er også beskrevet endringer i organisering innenfor NAV og interkommunalt samarbeid om sosialtjenester. Prosjektet utgjør en første fase som skal følges opp med nærmere analyser av utfordringsbilde og alternative utviklingsretninger for de ulike delregionene i fylket.

NIVI Analyse

Postadresse: Solløkkaveien 73, 3233 Sandefjord

Geir Vinsand, mobil: 97 52 57 51, mail: gv@nivianalyse.no