NIVI Analyse

NIVI-rapport 2012:3 Endret fylkestilknytning for Evje og Hornnes, Birkenes, Iveland og Lillesand kommuner?

NIVI rapport 2012 3 Endret fylkestilknytning for Evje og Hornnes Birkenes Iveland og LillesandUtarbeidet på oppdrag av Kommunal- og regionaldepartementet. En konsekvensvurdering. Av Jørund K Nilsen og Magne Langset.


I utredningen kartlegges, drøftes og sammenfattes konsekvensene av en grensejustering for søkerkommunene, øvrige kommuner, fylkeskommunene og regional statsforvaltning. Konsekvensene drøftes i lys av hensynet til demokrati, tjenesteproduksjon, økonomi og samfunns- og næringsutvikling.

NIVI Analyse

Postadresse: Solløkkaveien 73, 3233 Sandefjord

Geir Vinsand, mobil: 97 52 57 51, mail: gv@nivianalyse.no