NIVI Analyse

NIVI-rapport 2012:3 Endret fylkestilknytning for Evje og Hornnes, Birkenes, Iveland og Lillesand kommuner?

NIVI rapport 2012 3 Endret fylkestilknytning for Evje og Hornnes Birkenes Iveland og LillesandUtarbeidet på oppdrag av Kommunal- og regionaldepartementet. En konsekvensvurdering. Av Jørund K Nilsen og Magne Langset.


I utredningen kartlegges, drøftes og sammenfattes konsekvensene av en grensejustering for søkerkommunene, øvrige kommuner, fylkeskommunene og regional statsforvaltning. Konsekvensene drøftes i lys av hensynet til demokrati, tjenesteproduksjon, økonomi og samfunns- og næringsutvikling.

NIVI Analyse

Besøksadresse: Tollbugata 32, 8.etg. • Postadresse: Postboks 939 Sentrum 0104 Oslo

Geir Vinsand, mobil: 97 52 57 51, mail: gv@nivianalyse.no

Magne Langset, mobil: 47 83 02 95, mail: ml@nivianalyse.no