NIVI Analyse

NIVI-rapport 2013:3 Status for interkommunalt samarbeid i Møre og Romsdal.

NIVI2013 3Publisert: 7.11.2013. Utarbeidet på oppdrag av Fylkesmannen i Møre og Romsdal i samarbeid med KS Møre og Romsdal. Av Geir Vinsand og Magne Langset.

NIVI har gjennomført en kartlegging av det formaliserte interkommunale samarbeidet i alle fylkets 36 kommuner. Prosjektet er gjennomført i nært samråd med KS Møre og Romsdal. Kartleggingen har form av en kommunevis totalkartlegging og bygger på NIVIs kartleggingsmetodikk som er brukt i flere andre fylker. Kartleggingen innbefatter en beskrivelse av status for oppfølging av samhandlingsreformen med vekt på felles tjenesteutvikling innenfor kommunehelsetjenesten. Det er også gitt en nærmere beskrivelse av samarbeidet om sosialtjenester og dagens organisering innenfor NAV. 

 

NIVI Analyse

Besøksadresse: Tollbugata 32, 8.etg. • Postadresse: Postboks 939 Sentrum 0104 Oslo

Geir Vinsand, mobil: 97 52 57 51, mail: gv@nivianalyse.no

Magne Langset, mobil: 47 83 02 95, mail: ml@nivianalyse.no