NIVI Analyse

NIVI-notat 2013:3 Interkommunale samarbeidsmodeller for styrket plankompetanse og kapasitet.

NIVINotat2013 3Utarbeidet på oppdrag av KRD, MD og KS. Av Jørund K Nilsen. 

Bakgrunnen for notatet var departementenes og KS felles initiativ for å styrke tilgangen til planfaglige miljøer i distriktskommunene. Notatet gir en oversikt over mulighetsrommet og modeller for interkommunalt samarbeid, herunder samarbeid mellom kommunene og fylkeskommunen. Notatet inneholder en nærmere beskrivelse av egenskaper og konsekvenser av de ulike samarbeidsalternativene. 

 

NIVI Analyse

Besøksadresse: Tollbugata 32, 8.etg. • Postadresse: Postboks 939 Sentrum 0104 Oslo

Geir Vinsand, mobil: 97 52 57 51, mail: gv@nivianalyse.no

Magne Langset, mobil: 47 83 02 95, mail: ml@nivianalyse.no