NIVI Analyse

NIVI-notat 2013:2 Skisse til kommunalreform basert på sterkere primærkommuner – regionkommunealternativet.

NIVI notat 2013 2 Skisse kommunalreformUtarbeidet på oppdrag av NRK Dagsrevyen. Prosjektleder Geir Vinsand.


Notatet inneholder en skisse til en samlet kommunalreform basert på desentralisering og innføring av større og sterkere regionkommuner i alle deler av landet. Det tas det til orde for fire delreformer, herunder en oppgavereform, en strukturreform, en styringsreform og en finansieringsreform. Skissen ender ut i et nytt kommunekart med 105 regionkommuner. Skissen kom til etter henvendelse fra NRK Dagsrevyen, hvor NIVI ble utfordret til å beskrive en reformert kommunestruktur for hele landet. Nytt kommunekart med 105 regionkommuner finnes nedenunder.

 

NIVI Analyse

Postadresse: Solløkkaveien 73, 3233 Sandefjord

Geir Vinsand, mobil: 97 52 57 51, mail: gv@nivianalyse.no