NIVI Analyse

NIVI-notat 2013:1 Fylkeskommunens arbeid med areal- og transportplaner.

NIVI notat 2013 1 Fylkeskommunens arbeid med areal og transportplanerUtarbeidet på oppdrag av KS. Av Jørund K Nilsen og Magne Langset.


Notatet omhandler problemstillinger knyttet til status for nyere regionale areal- og transportplaner (ATP-planer), organiseringen av planprosessen og fylkeskommunenes samhandling med kommunene og staten.

NIVI Analyse

Besøksadresse: Tollbugata 32, 8.etg. • Postadresse: Postboks 939 Sentrum 0104 Oslo

Geir Vinsand, mobil: 97 52 57 51, mail: gv@nivianalyse.no

Magne Langset, mobil: 47 83 02 95, mail: ml@nivianalyse.no