NIVI Analyse

NIVI-rapport 2014:2 NIVI-rapport 2014:2 Revidert status for interkommunalt samarbeid i Nordland

NIVIRapport2014 2Utarbeidet på oppdrag av Fylkesmannen i Nordland i samarbeid med KS Nordland. Prosjektleder Geir Vinsand.

NIVI Analyse har gjennomført en totalkartlegging av det formaliserte interkommunale samarbeidet i alle fylkets 44 kommuner. Kartleggingen omfatter også en beskrivelse av status for oppfølging av samhandlingsreformen med vekt på felles tjenesteutvikling innenfor kommunehelsetjenesten. Det er også gitt en nærmere beskrivelse av samarbeidet om sosialtjenester og dagens organisering innenfor NAV.

NIVI Analyse

Postadresse: Solløkkaveien 73, 3233 Sandefjord

Geir Vinsand, mobil: 97 52 57 51, mail: gv@nivianalyse.no