NIVI Analyse

NIVI Rapport 2014:1 Kartlegging av plankapasitet og plankompetanse i kommunene

NIVI Rapport 2014 1Utført på oppdrag av KS. Prosjektleder Magne Langset

Et flertall av kommunene mangler nødvendig kapasitet både når det gjelder areal- og samfunnsplanlegging. Det er hovedfunnet fra en landsomfattende undersøkelse NIVI har gjennomført. Opplevelse av manglende kapasitet øker med fallende kommunestørrelse. 61 prosent av landets kommuner har 0,5 årsverk eller mindre tilgjengelig for å drive samfunnsplanlegging, mens 32 prosent av kommunene har 0,5 prosent eller mindre til arealplanlegging.. Det er få kommuner som har et fagmiljø innen planlegging.

NIVI Analyse

Postadresse: Solløkkaveien 73, 3233 Sandefjord

Geir Vinsand, mobil: 97 52 57 51, mail: gv@nivianalyse.no