NIVI Analyse

NIVI-rapport 2014:3 Nasjonalt strålevernbarometer

R2014 3Utarbeidet på oppdrag av Statens strålevern. Av Geir Vinsand.

På oppdrag fra Statens strålevern har NIVI gjennomført en ny landsomfattende befolkningsundersøkelse om strålevern. Undersøkelsen inngår i Nasjonalt strålevernbarometer som er et stående måleverktøy for måling av strålevernrelevante tema  er. I undersøkelsen for 2014 er det i tillegg til faste måletemaer stilt spørsmål om måling av radon i egen bolig og kjennskap til grenseverdier for radon.

NIVI Analyse

Besøksadresse: Tollbugata 32, 8.etg. • Postadresse: Postboks 939 Sentrum 0104 Oslo

Geir Vinsand, mobil: 97 52 57 51, mail: gv@nivianalyse.no

Magne Langset, mobil: 47 83 02 95, mail: ml@nivianalyse.no