NIVI Analyse

NIVI Rapport 2018:5 Takt og utakt med kommunestrukturen

 

NIVI 2018 5NIVI Analyse har kartlagt kommunenes organisering av viktige lovpålagte tjenester på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet. I rapporten er omfang på interkommunalt samarbeid og befolkningsgrunnlaget for tjenestene analysert og sammenliknet med gjeldende kommunestruktur. Rapporten kan du lese her.

 

NIVI Analyse

Postadresse: Solløkkaveien 73, 3233 Sandefjord

Geir Vinsand, mobil: 97 52 57 51, mail: gv@nivianalyse.no