NIVI Analyse

NIVI 2019 4På oppdrag fra Fylkesmannen i Troms og Finnmark har NIVI Analyse kartlagt det formaliserte interkommunale samarbeidet i alle fylkets kommuner. Kartleggingen har form av en kommunevis totalkartlegging og er gjennomført i nær dialog med Fylkesmannen og rådmennene i kommunene. Rapporten kan leses her.

NIVI 2019 2NIVI har kartlagt kommunenes utfordringer og veivalg i den videre forvaltningsutvikling, sett fra ordførere og rådmenn i utvalgte kommuner.  Det er gjennomført 24 intervjuer i 14 av fylkets minste og mest sårbare kommuner. I analysen inngår utvikling av en reformskisse med bl.a. forslag til inndeling av Troms og Finnmark i 7 regionale tyngdepunkt og 12 kommuneblokker. Rapporten kan du lese her.

NIVI har kartlagt kommunenes utfordringer og veivalg i den videre forvaltningsutvikling, sett fra ordførere og rådmenn i utvalgte kommuner. Det er gjennomført 24 intervjuer i 14 av fylkets minste og mest sårbare kommuner. I analysen inngår utvikling av en reformskisse med bl.a. forslag til inndeling av Troms og Finnmark i 7 regionale tyngdepunkt og 12 kommuneblokker. Rapporten kan du lese her.

NIVI Analyse

Postadresse: Solløkkaveien 73, 3233 Sandefjord

Geir Vinsand, mobil: 97 52 57 51, mail: gv@nivianalyse.no