NIVI Analyse

NIVI 2020 3På oppdrag fra Fylkesmannen i Nordland har NIVI Analyse gjennomført en ny kartlegging av det formaliserte interkommunale samarbeidet i alle fylkets 41 kommuner.

En tilsvarende kartlegging ble gjennomført i 2010 og 2014. Sluttrapporten for 2020 kan leses her.

NIVI 2020 1NIVI Analyse har utarbeidet et grunnlagsdokument om en mulig overgang til strategisk interkommunalt samarbeid i Midt-Finnmark. Utredningen er gjennomført på oppdrag fra kommunene Gamvik, Lebesby, Nordkapp og Porsanger. Du kan lese rapporten her.

NIVI Analyse

Postadresse: Solløkkaveien 73, 3233 Sandefjord

Geir Vinsand, mobil: 97 52 57 51, mail: gv@nivianalyse.no