NIVI Analyse

NIVI Rapport 2020:3 Interkommunalt samarbeid i Nordland 2020

NIVI 2020 3På oppdrag fra Fylkesmannen i Nordland har NIVI Analyse gjennomført en ny kartlegging av det formaliserte interkommunale samarbeidet i alle fylkets 41 kommuner.

En tilsvarende kartlegging ble gjennomført i 2010 og 2014. Sluttrapporten for 2020 kan leses her.

NIVI Analyse

Postadresse: Solløkkaveien 73, 3233 Sandefjord

Geir Vinsand, mobil: 97 52 57 51, mail: gv@nivianalyse.no