NIVI Analyse

Kommuneblokkutredning på Sør-Helgeland

NIVI har bistått rådmannsgruppen på Sør-Helgeland ved utvikling av en alternativ tilnærming til kommunereformen. Etablering av en kommuneblokk innebærer utvidet og mer forpliktende interkommunalt samarbeid innenfor et fast geografisk samarbeidsområde bestående av kommunene Brønnøy, Sømna, Vevelstad, Vega og Bindal. Tilnærmingen er begrunnet med lange avstander og svak geografisk integrasjon, samtidig som kommunene må samarbeide for å sikre kompetanse og utviklingskraft.  NIVI har bistått i rådmennenes felles saksutredning med forslag om likelydende vedtak i alle kommunestyrene. Du kan lese om kommuneblokk på Sør-Helgeland her.

NIVI Analyse

Besøksadresse: Tollbugata 32, 8.etg. • Postadresse: Postboks 939 Sentrum 0104 Oslo

Geir Vinsand, mobil: 97 52 57 51, mail: gv@nivianalyse.no

Magne Langset, mobil: 47 83 02 95, mail: ml@nivianalyse.no