NIVI Analyse

NIVI Notat 2016:1 Etablering av felles NAV-kontor for Sør-Helgeland

NiviNotat2016 1 forsideNIVI har utarbeidet et notat som drøfter muligheter og forutsetninger for å etablere en felles NAV-tjeneste mellom kommunene på Sør-Helgeland. Bakgrunnen for å drøfte en felles NAV-struktur i regionen må dels ses på bakgrunn av den felles tilnærming kommunene har valgt for å møte målene i kommunereformen og dels i reforminitiativ i Arbeids- og velferdsetatene om å etablere større og mer myndige lokale NAV-kontorer. Notatet kan leses her.

NIVI Analyse

Postadresse: Solløkkaveien 73, 3233 Sandefjord

Geir Vinsand, mobil: 97 52 57 51, mail: gv@nivianalyse.no