NIVI Analyse

NIVI Notat 2016:1 Etablering av felles NAV-kontor for Sør-Helgeland

NiviNotat2016 1 forsideNIVI har utarbeidet et notat som drøfter muligheter og forutsetninger for å etablere en felles NAV-tjeneste mellom kommunene på Sør-Helgeland. Bakgrunnen for å drøfte en felles NAV-struktur i regionen må dels ses på bakgrunn av den felles tilnærming kommunene har valgt for å møte målene i kommunereformen og dels i reforminitiativ i Arbeids- og velferdsetatene om å etablere større og mer myndige lokale NAV-kontorer. Notatet kan leses her.

NIVI Analyse

Besøksadresse: Tollbugata 32, 8.etg. • Postadresse: Postboks 939 Sentrum 0104 Oslo

Geir Vinsand, mobil: 97 52 57 51, mail: gv@nivianalyse.no

Magne Langset, mobil: 47 83 02 95, mail: ml@nivianalyse.no