NIVI Analyse

NIVI Rapport 2016:2 Én dør til staten for kommunene

NIVI-rapport 2016 2NIVI har analysert oppgavefordelingen mellom fylkesmannen og den øvrige statsforvaltningen på oppdrag av fylkesmennene i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane. I utredningen pekes det på prinsipper for oppgavefordeling intern i staten. Med utgangspunkt i en sektorvis gjennomgang ved de tre embetene fremmes forslag om endringer i gjeldende oppgavefordeling på 10 prioriterte områder. Du kan lese om prinsippene og forslagene til endringer her.

NIVI Analyse

Postadresse: Solløkkaveien 73, 3233 Sandefjord

Geir Vinsand, mobil: 97 52 57 51, mail: gv@nivianalyse.no