NIVI Analyse

NIVI Rapport 2016:5 Landsomfattende rådmannsundersøkelse om kommunereformen

NIVIRapport2016 5NIVI Analyse har i samarbeid med Respons gjennomført en landsomfattende rådmannsundersøkelse om kommunereformen høsten 2016. Undersøkelsen inngår som en del av KMDs nullpunktsmåling for kommunereformen, hvor det er utviklet indikatorer og tilrettelagt data om rolleutøvelse og tilpasninger i dagens kommuner. Temaene i spørreundersøkelsen er administrasjonens tilrådning til reformen, status mht. kompetanse og kapasitet i kommuneorganisasjonen, kvalitetssystemer og økonomistyring, samt forekomst av interkommunalt samarbeid. Undersøkelsen omfatter svar fra 206 rådmenn. Rapporten kan leses her.

NIVI Analyse

Postadresse: Solløkkaveien 73, 3233 Sandefjord

Geir Vinsand, mobil: 97 52 57 51, mail: gv@nivianalyse.no