NIVI Analyse

NIVI Rapport 2016:4 Dokumentasjon av dagens kommuneinndeling med vekt på geografiske typeproblemer 2016

Denne rapporten inneholder en geografisk beskrivelse av kommunestrukturen og kommuneinndelingen i Norge slik den var pr 1.januar 2016. Formålet er å gi en best mulig situasjonsbeskrivelse før iverksetting av kommunereformen. Rapporten er utarbeidet som del av KMDs nullpunktsmåling for kommunereformen. Rapporten kan leses her. 

NIVI Analyse

Postadresse: Solløkkaveien 73, 3233 Sandefjord

Geir Vinsand, mobil: 97 52 57 51, mail: gv@nivianalyse.no