NIVI Analyse

NIVI Rapport 2016:4 Dokumentasjon av dagens kommuneinndeling med vekt på geografiske typeproblemer 2016

Denne rapporten inneholder en geografisk beskrivelse av kommunestrukturen og kommuneinndelingen i Norge slik den var pr 1.januar 2016. Formålet er å gi en best mulig situasjonsbeskrivelse før iverksetting av kommunereformen. Rapporten er utarbeidet som del av KMDs nullpunktsmåling for kommunereformen. Rapporten kan leses her. 

NIVI Analyse

Besøksadresse: Tollbugata 32, 8.etg. • Postadresse: Postboks 939 Sentrum 0104 Oslo

Geir Vinsand, mobil: 97 52 57 51, mail: gv@nivianalyse.no

Magne Langset, mobil: 47 83 02 95, mail: ml@nivianalyse.no