NIVI Analyse

Kompetanse

nivi2-225x100

Bakgrunn i nasjonalt reformarbeid

Les mer

Oppdragsgivere

oppdragsgivere-225x100

Oversikt over våre oppdragsgivere

Les mer

Vår historie

nivi-historie

Etablert i 2007

Les mer

Medarbeidere

medarbeidere-225x100-2

Våre medarbeidere

Les mer

Nyheter

Evaluering av prosjekt Plan, miljø og landbruk i Sør-Trøndelag fredag 02. september 2016 NIVI har vunnet oppdraget med å evaluere prosjektet Plan, miljø og landbruk i Sør-Trøndelag. Dette prosjektet innebærer en mobilisering for styrket...
Strukturutredning for fylkesmannen fredag 02. september 2016 Regjeringen besluttet høsten 2014 at Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) skulle gjennomføre en utredning av fremtidig struktur og størrelse...
NIVI Notat 2016:1 Etablering av felles NAV-kontor for Sør-Helgeland NIVI Notat 2016:1 Etablering av felles NAV-kontor for Sør-Helgeland fredag 02. september 2016 NIVI har utarbeidet et notat som drøfter muligheter og forutsetninger for å etablere en felles NAV-tjeneste mellom kommunene på Sør-Helgeland. Bakgrunnen...
Kommuneblokkutredning på Sør-Helgeland fredag 02. september 2016 NIVI har bistått rådmannsgruppen på Sør-Helgeland ved utvikling av en alternativ tilnærming til kommunereformen. Etablering av en kommuneblokk innebærer...
NIVI Rapport 2016:1 Kommunesammenslutning Røst-Bodø og opprettelse av Røst lokalstyre NIVI Rapport 2016:1 Kommunesammenslutning Røst-Bodø og opprettelse av Røst lokalstyre fredag 02. september 2016 NIVI har på oppdrag av Røst og Bodø kommuner utredet kommunesammenslutning og opprettelse av Røst lokalstyre med omfattende delegasjon innenfor den...

NIVI Analyse

Besøksadresse: Tollbugata 32, 8.etg. • Postadresse: Postboks 939 Sentrum 0104 Oslo

Geir Vinsand, mobil: 97 52 57 51, mail: gv@nivianalyse.no

Magne Langset, mobil: 47 83 02 95, mail: ml@nivianalyse.no