Interkommunalt samarbeid i Trøndelag

På oppdrag av Statsforvalteren i Trøndelag har NIVI Analyse kartlagt det interkommunale samarbeidet mellom 38 kommuner i Trøndelag. NIVI har også pekt på utfordringer og gitt sine vurderinger av den videre forvaltningsutvikling. Du kan lese rapporten her.

Interkommunalt samarbeid i Nordland 2020

På oppdrag fra Fylkesmannen i Nordland har NIVI Analyse gjennomført en ny kartlegging av det formaliserte interkommunale samarbeidet i alle fylkets 41 kommuner. En tilsvarende kartlegging ble gjennomført i 2010 og 2014. Sluttrapporten for 2020 kan leses her.