NIVI Analyse

Kompetanse

nivi2-225x100

Bakgrunn i nasjonalt reformarbeid

Les mer

Oppdragsgivere

oppdragsgivere-225x100

Oversikt over våre oppdragsgivere

Les mer

Vår historie

nivi-historie

Etablert i 2007

Les mer

Medarbeidere

medarbeidere-225x100-2

Våre medarbeidere

Les mer

Nyheter

NIVI Rapport 2016:2 Én dør til staten for kommunene NIVI Rapport 2016:2 Én dør til staten for kommunene onsdag 21. desember 2016 NIVI har analysert oppgavefordelingen mellom fylkesmannen og den øvrige statsforvaltningen på oppdrag av fylkesmennene i Rogaland, Hordaland og Sogn...
NIVI Rapport 2016:6 Evaluering av prosjekt Plan, miljø og landbruk NIVI Rapport 2016:6 Evaluering av prosjekt Plan, miljø og landbruk onsdag 21. desember 2016 NIVI har evaluert prosjektet Plan, miljø og landbruk i Sør-Trøndelag. Prosjektet som har pågått i perioden 2012-2016 har innebåret en mobilisering...
Evaluering av prosjekt Plan, miljø og landbruk i Sør-Trøndelag fredag 02. september 2016 NIVI har vunnet oppdraget med å evaluere prosjektet Plan, miljø og landbruk i Sør-Trøndelag. Dette prosjektet innebærer en mobilisering for styrket...
Strukturutredning for fylkesmannen fredag 02. september 2016 Regjeringen besluttet høsten 2014 at Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) skulle gjennomføre en utredning av fremtidig struktur og størrelse...
NIVI Notat 2016:1 Etablering av felles NAV-kontor for Sør-Helgeland NIVI Notat 2016:1 Etablering av felles NAV-kontor for Sør-Helgeland fredag 02. september 2016 NIVI har utarbeidet et notat som drøfter muligheter og forutsetninger for å etablere en felles NAV-tjeneste mellom kommunene på Sør-Helgeland. Bakgrunnen...

NIVI Analyse

Besøksadresse: Tollbugata 32, 8.etg. • Postadresse: Postboks 939 Sentrum 0104 Oslo

Geir Vinsand, mobil: 97 52 57 51, mail: gv@nivianalyse.no

Magne Langset, mobil: 47 83 02 95, mail: ml@nivianalyse.no