NIVI Analyse

Kompetanse

nivi2-225x100

Bakgrunn i nasjonalt reformarbeid

Les mer

Oppdragsgivere

oppdragsgivere-225x100

Oversikt over våre oppdragsgivere

Les mer

Vår historie

nivi-historie

Etablert i 2007

Les mer

Medarbeidere

medarbeidere-225x100-2

Våre medarbeidere

Les mer

Nyheter

NIVI Rapport 2017:4 Nasjonalt strålevernbarometer – løpende opinionsundersøkelser NIVI Rapport 2017:4 Nasjonalt strålevernbarometer – løpende opinionsundersøkelser tirsdag 31. oktober 2017 På oppdrag av Statens strålevern har NIVI Analyse gjennomført en ny landsomfattende befolkningsundersøkelse om bl.a. radon og holdning til råd fra...
NIVI Rapport 2017:3 Bekjemping av arbeidslivskriminalitet i Vestfold – evaluering av et bredt samarbeidsprosjekt NIVI Rapport 2017:3 Bekjemping av arbeidslivskriminalitet i Vestfold – evaluering av et bredt sama tirsdag 31. oktober 2017 På oppdrag av Fylkesmannen i Vestfold har NIVI Analyse gjennomført en evaluering av A-krimsamarbeidet i Vestfold. A-krimsamarbeidet har siden 2013 vært...
NIVI Rapport 2017: 1 Regionkommune på Fosen? NIVI Rapport 2017: 1 Regionkommune på Fosen? mandag 24. april 2017 NIVI Analyse har utredet fordeler og ulemper med én kommune på Fosen på oppdrag av Fylkesmannen i Sør-Trøndelag og kommunene. Bakgrunnen er at lokale...
NIVI Rapport 2016:5 Landsomfattende rådmannsundersøkelse om kommunereformen NIVI Rapport 2016:5 Landsomfattende rådmannsundersøkelse om kommunereformen mandag 24. april 2017 NIVI Analyse har i samarbeid med Respons gjennomført en landsomfattende rådmannsundersøkelse om kommunereformen høsten 2016. Undersøkelsen inngår...

NIVI Analyse

Besøksadresse: Tollbugata 32, 8.etg. • Postadresse: Postboks 939 Sentrum 0104 Oslo

Geir Vinsand, mobil: 97 52 57 51, mail: gv@nivianalyse.no

Magne Langset, mobil: 47 83 02 95, mail: ml@nivianalyse.no