OM OSS

NIVI Analyse AS ble etablert 1.1.2007 av Jørund K Nilsen og Geir Vinsand. Magne Langset ble ansatt fra 2008 og NIVI hadde tre medarbeidere i perioden 2008-2015. I 2015 ble Jørund ansatt i Regionalpolitisk avdeling i Kommunal- og moderniseringsdepartementet og i 2019 ble Magne Langset ansatt i Avdeling for ikt og forvaltningsutvikling i samme departement. Geir Vinsand driver NIVI Analyse videre og er for tiden den eneste faste ansatte i selskapet.

Kontakt
Geir Vinsand
Tel: 97 52 57 51
Postadresse: Solløkkaveien 73, 3233 Sandefjord
Mail: gv@nivianalyse.no